We supply high-quality recycled plastics
Wednesday 12 June 2024

Open request for quotation Aloxe Gdynia Sp z o. o. /Otwarte postępowanie przetargowe dla Aloxe Gdynia Sp. z o.o.

Aloxe Gdynia Sp. z o. o. announces an open request for quotation for the supply and installation of equipment and construction works (cooling, chilled water, industrial water and compressed air installations) related to the adaptation of the building to install a new production line for the production of rPET granules.
Details can be found in the attached request for quotation.

Aloxe Gdynia Sp. z o.o. ogłasza otwarte zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń oraz prace budowlane (instalacje: chłodu, wody lodowej, wody przemysłowej i sprężonego powietrza) związane z adaptacją budynku dla zainstalowania nowej linii produkcyjnej do wytwarzania granulatu rPET.
Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.

WARNING: The deadline for submitting offers is July 1, 2024
UWAGA: Nieprzekraczalny termin składania ofert do 1 lipca 2024 r.

Other articles
Open request for quotation Aloxe Gdynia Sp z o. o. /Otwarte postępowanie przetargowe dla Aloxe Gdynia Sp. z o.o.

Open request for quotation Aloxe Gdynia Sp z o. o. /Otwarte postępowanie przetargowe dla Aloxe Gdynia Sp. z o.o.

Thursday 6 June 2024

Aloxe Gdynia Sp. z o. o. announces an open request for quotation for the civil works…

Read more
Open request for quotation Aloxe Gdynia Sp z o. o. /Otwarte postępowanie przetargowe dla Aloxe Gdynia Sp. z o.o.

Open request for quotation Aloxe Gdynia Sp z o. o. /Otwarte postępowanie przetargowe dla Aloxe Gdynia Sp. z o.o.

Thursday 6 June 2024

Aloxe Gdynia Sp. z o. o. announces an open request for quotation for the civil works…

Read more